පොත්, විද්‍යුත් පොත් සහ ශ්‍රව්‍ය

පර්සිවාල් පොත් අපගේ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලබා ගත හැකිය විද්‍යුත් පොත් පිටුව.

Thinking and Destiny මෙට්සර්වර්ඩ්

$26.00

Thinking and Destiny වයස දොළහයි

$36.00

Thinking and Destiny ඕඩියෝබුක් (USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව්, MP3 ආකෘතිය)

$22.00

Man and Woman and Child

$14.00

Democracy Is Self-Government

$14.00

Masonry and Its Symbols

$8.00

සාමාජිකත්වය

වර්ඩ් පදනමේ සියලුම සාමාජිකයින්ට, ඔබ කුමන මට්ටමේ සහයෝගයක් තෝරා ගත්තද, අපගේ කාර්තුමය සඟරාව වන ද වර්ඩ් සහ පර්සිවාල් පොත් සඳහා 40% ක වට්ටමක් ලැබේ. ඔබ සාමාජිකයෙකු වීමට කැමති නම් සහ ඔබේ ඇණවුම මත වට්ටමක් ලබා ගැනීමට හෝ ඔබ දැනටමත් සාමාජිකයෙකු වී වට්ටම් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප අමතන්න ඔබගේ ඇණවුම චෙක්පත්, දුරකථන හෝ ෆැක්ස් මගින් ලබා දීමට.

ආශ්රිත සාමාජිකත්වය

$25.00

දායක සාමාජිකත්වය

$50.00

අනුගාහකත්වය සැපයීම

$100.00

ජ්යෙෂ්ඨ හෝ ශිෂ්ය සාමාජිකත්වය

$15.00

පරිත්යාග

හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවාල්ගේ කෘති සත්‍යය සොයන සැමට ලබා දීමට වර්ඩ් පදනම වසර 70 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ කැපවී සිටී. ඔබ බෙහෙවින් අගය කරන ලද පරිත්‍යාගය අපගේ ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට උපකාරී වන අතර පොත් මුද්‍රණය කිරීම, විද්‍යුත් ප්‍රකාශනය, වෙළඳ ප්‍රචාරණය සහ බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට, පුස්තකාලවලට සහ ඒවා ලබා ගත නොහැකි පුද්ගලයින්ට නොමිලේ පොත් සැපයීම වැනි අපගේ කාර්යයේ වැදගත් අංශ රාශියකට සහාය වනු ඇත.

$500

$100

$50

$25

 

වෙනත් මාර්ගවලින් අපට උපකාර කරන්න

කරුණාකර අප අමතන්න පිළිබඳව:

  • වාර්ෂික අරමුදල් තෑග්ගක් කිරීම
  • තොග හෝ සුරැකුම්පත් තෑග්ගක් කිරීම
  • පුනරාවර්තන මාසික පරිත්‍යාග සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කිරීම
  • ඔබේ අභිමතය පරිදි වචන පදනම මතක තබා ගැනීම