වර්ඩ් පදනම සඳහා සහයෝගය දෙන්න

පරිත්යාග

ලොව පුරා ජනතාවගේ පර්සිවිවල් පොත් සෑදීමේ කර්තව්යය දිගටම කරගෙන යාමට The Word Foundation දායකත්වය සපයයි. හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවෙල්ගේ මානව වර්ගයාගේ උරුමය ඔබ හඳුනාගන්නේ නම් සහ මෙම ප්රයත්නය සඳහා අපට සහාය දීමට අවශ්ය නම්, ඔබගේ පරිත්යාගය අපට වැඩි වැඩියෙන් ජනයා සමඟ බෙදා ගත හැකි වනු ඇත. වර්ල්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන් ඉන්කෝපරේෂන් සියළුම පරිත්යාගයන් බදු අඩු කළ හැකිය.


තැපැල් මගින් දායක වීමට ඔබ කැමති නම්, අපගේ ලිපිනය:

වර්ඩ් පදනම, ඉන්කෝපරේටඩ්
තැ.පෙ. 17510
රොචෙස්ටර්, NY 14617