වර්ඩ් පදනම වීඩියෝ


චින්තනය හා ඉරණම, විසින් හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල්, මිනිසා සහ විශ්වය පිළිබඳ මෙතෙක් ලියා ඇති වඩාත්ම සම්පූර්ණ පොත ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත. වසර 70 කට වැඩි කාලයක් මුද්‍රණයේ දී, එය මෙතෙක් මනුෂ්‍යත්වය ව්‍යාකූල කර ඇති ගැඹුරු ප්‍රශ්න කෙරෙහි දීප්තිමත් ආලෝකයක් විහිදුවයි. අපගේ වීඩියෝ පිටුවෙහි පළමු පිටු 3 හි ශ්‍රව්‍ය ඉදිරිපත් කිරීමක් ඇතුළත් වේ හැදින්වීම පර්සිවාල්ගේම වචන භාවිතා කරමින් අසාමාන්‍ය ආකාරයකින් බැලීමක් චින්තනය හා ඉරණම ලියා ඇත.
හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල් ඔහුගේ විශිෂ්ට කෘතියේ පෙරවදනෙහි සවිඥානකත්වය පිළිබඳ ඔහුගේ ප්‍රබල, නෝටික් අත්දැකීම විස්තර කළේය. චින්තනය හා ඉරණම. පොතේ "I" යන පළමු පුද්ගල සර්වනාමය භාවිතා කරන එකම අවස්ථාව මෙයයි. පර්සිවල් මහතා ප්‍රකාශ කළේ පොත එහිම කුසලතාව මත පවතිනවාට මිස ඔහුගේ පෞරුෂයට බලපෑම් නොකිරීමට තමා කැමති බවයි. මෙම වීඩියෝව සම්පූර්ණ කතුවරයාගේ පෙරවදන කියවීමකි.
පහත වීඩියෝවේ සම්පූර්ණ හඬ පටයක් ඇතුළත් වේ හැදින්වීම- සම්පූර්ණ පළමු පරිච්ඡේදය - වෙත චින්තනය හා ඉරණම හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව් පර්සිවල් විසිනි. මෙම කියවීම 11 වන සංස්කරණයෙන්.
මත්පැන් පිළිබඳ මෙම නිර්වචනය සිට ඇත චින්තනය හා ඉරණම, Harold W. Percival විසින් ලියන ලද්දකි.
අවංකභාවය පිළිබඳ මෙම අර්ථ දැක්වීම චින්තනය හා ඉරණම, Harold W. Percival විසින් ලියන ලද්දකි.
සිතුවිලි නිර්මාණය නොවන චින්තනය යන්නෙහි මෙම නිර්වචනය වන්නේ චින්තනය හා ඉරණම, Harold W. Percival විසින් ලියන ලද්දකි.
හි ශිෂ්‍යයෙකි චින්තනය හා ඉරණම, ජෝ, පොත ගැන සහ එය ඔහුගේ ජීවිතයට බලපෑ ආකාරය ගැන ඔහුගේ අදහස් බෙදා ගනී.