වර්ඩ් පදනම වීඩියෝචින්තනය හා ඉරණම, විසින් හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල්, මිනිසා සහ විශ්වය පිළිබඳ මෙතෙක් ලියා ඇති වඩාත්ම සම්පූර්ණ පොත ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත. වසර 70 කට වැඩි කාලයක් මුද්‍රණයේ දී, එය මෙතෙක් මනුෂ්‍යත්වය ව්‍යාකූල කර ඇති ගැඹුරු ප්‍රශ්න කෙරෙහි දීප්තිමත් ආලෝකයක් විහිදුවයි. අපගේ වීඩියෝ පිටුවෙහි පළමු පිටු 3 හි ශ්‍රව්‍ය ඉදිරිපත් කිරීමක් ඇතුළත් වේ හැදින්වීම පර්සිවාල්ගේම වචන භාවිතා කරමින් අසාමාන්‍ය ආකාරයකින් බැලීමක් චින්තනය හා ඉරණම ලියා ඇත.හැරල්ඩ් පර්සිවල් ඔහුගේ බලසම්පන්න විවාදයට සවිඤ්ඤාණිකත්වය පිළිබඳ දැනුවත් බවෙහි නොනෑව අත්දැකීම් විස්තර කලේය, චින්තනය හා ඉරණම. මෙම වීඩියෝව එම පිටු වල ආඛ්‍යානයකි. පළමු පුද්ගලයා "I" භාවිතා කරන එකම අවස්ථාව මෙයයි. එය වෙනත් කිසිම තැනක නොපෙනේ චින්තනය හා ඉරණම. පර්සිival මහතා ප්රකාශ කළේ තමන් පොළඹවන ලද පොත ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපෑම් නොකරන බවයි.පහත වීඩියෝවේ සම්පූර්ණ හඬ පටයක් ඇතුළත් වේ හැදින්වීම- සම්පූර්ණ පළමු පරිච්ඡේදය - වෙත චින්තනය හා ඉරණම හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව් පර්සිවල් විසිනි. මෙම කියවීම 11 වන සංස්කරණයෙන්.හි ශිෂ්‍යයෙකි චින්තනය හා ඉරණම, ජෝ, පොත ගැන සහ එය ඔහුගේ ජීවිතයට බලපෑ ආකාරය ගැන ඔහුගේ අදහස් බෙදා ගනී.