වර්ඩ් පදනම වීඩියෝචින්තනය හා ඉරණම, විසින් හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල්, මිනිසා සහ විශ්වය පිළිබඳව ලියැවුණු පොතකින් වඩාත් සම්පූර්ණ පොත ලෙස බොහෝදෙනෙකු විසින් ප්රකට කර ඇත. 70 කට අධික කාලයක් තිස්සේ මුද්රණය කර ඇති අතර, එය මානව වර්ගයා ව්යාකූලත්වයට පත්ව ඇති ගැඹුරු ප්රශ්න මත දීප්තිමත් ආලෝකය අඳුරු කරයි. අපගේ වීඩියෝ පිටුවෙහි පළමුවන 3 පිටුවෙහි ශ්රව්ය දෘශ්ය හැදින්වීම පර්සිවාල්ගේම වචන භාවිතා කරමින් අසාමාන්‍ය ආකාරයකින් බැලීමක් චින්තනය හා ඉරණම ලියා ඇත.හැරල්ඩ් පර්සිවල් ඔහුගේ බලසම්පන්න විවාදයට සවිඤ්ඤාණිකත්වය පිළිබඳ දැනුවත් බවෙහි නොනෑව අත්දැකීම් විස්තර කලේය, චින්තනය හා ඉරණම. මෙම වීඩියෝව එම පිටුවල විස්තරයකි. පළමු පුද්ගලයා "මම" භාවිතා කරන එකම අවස්ථාව මෙයයි. එය වෙනත් තැනක නොපෙනේ චින්තනය හා ඉරණම. පර්සිival මහතා ප්රකාශ කළේ තමන් පොළඹවන ලද පොත ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපෑම් නොකරන බවයි.පහත දැක්වෙන වීඩියෝ පටයට සම්පූර්ණ ශ්‍රව්‍ය හැඳින්වීමක් ඇතුළත් වේ - මුළු පළමු පරිච්ඡේදයම දක්වා චින්තනය හා ඉරණම by හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව් පර්සිවල්. මෙම කියවීම 11 වන මුද්‍රණයෙනි.