බොහෝ අය වර්ඩ් පදනමෙහි සාමාජිකයන් බවට පත් වී ඇත. පර්සිවිවල් ග්රන්ථ සඳහා ඔවුන් දක්වන ආදරය, ඔවුන්ගේ ජීවිත කෙරෙහි ඔවුන් සතු ප්රගාඪ බලපෑම සහ පුළුල් පාඨකයන් කරා ළඟා වීමට ඇති ආශාව. වෙනත් සංවිධාන මෙන් නොව, අපට ගුරු, ගුරුවරයෙකු හෝ ප්රධාන බලවේගයක් නැත. අපේ අරමුණ සහ කැපවීම ලෝක ජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා පර්සිවල් ගේ විශිෂ්ටතම කෘතිය, චින්තනය හා ඉරණම, ඔහුගේ අනෙකුත් පොත් මෙන්ම. අපට අවශ්ය නම් යම් මගපෙන්වීමක් ලබා දීමට අපට හැකිය. එහෙත් අපගේ ස්වාධීන අධිකාරිය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට හා ස්වයං-පාලනය කිරීමේ ඉගෙනුමේ ප්රඥාව ඉදිරිපත් කරන්නන්ට අපි ඉදිරිපත් වන්නෙමු. මෙම ක්රියාවලිය සඳහා සහාය වීමේ මාර්ගෝපදේශනයක් ලෙස පර්සිවල් පොත්වලට සේවය කළ හැකිය.සාමාජිකත්ව විකල්පයන්


ඔබ තෝරා ගන්නා ලද කුමන මට්ටමේ කුමක් වුවත්, වර්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන්හි සියලුම සාමාජිකයන් අපගේ ත්රෛමාසික සඟරාව ලැබෙනු ඇත, වචනය (සාම්පල සඟරාව) සහ පර්සිවිඩ් පොත් මත 40% වට්ටමක්.පාඩම් සම්පත්
වර්ල්ඩ් පදනම විසින් පර්සිවල් ගේ පොත් අධ්යයනය සඳහා උපකාර කරයි. අපගේ ත්රෛමාසික සඟරාව වන The Word මගින් අප විවිධ මාර්ග අධ්යයනයන්ට අපගේ පාඨකයින් දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉඩකඩක් නිර්මාණය කර තිබේ. එක් අයෙකි, වර්ඩ් පදනමෙහි සාමාජිකයකු වන විට, මෙම තොරතුරු අපගේ සඟරාව හරහා ලබාගත හැකිය.

• අන් අය සමඟ අධ්යනය කිරීමට කැමති සාමාජිකයින් ලැයිස්තුවක්.

අය සඳහා වූ පදනමේ ආධාරය ඔවුන්ගේ ප්රජාවන් තුළ අධ්යයන කණ්ඩායම්වලට සහභාගි වීම හෝ සංවිධානය කිරීම අවශ්ය වේ.

පෘථිවියෙහි එක ජීවිතයක් යනු එක් පෙළක් පොතක් ලෙස, පෙළපාලියක එක් පියවරක් හෝ ජීවිතයේ එක් දිනයක් ලෙස මාලාවක කොටසක් වේ. අහඹු සිදුවීම සහ පොළොවේ එක් ජීවියෙකුගේ සංකල්ප මනුෂ්ය වර්ගයාගේ ප්රධාන වරදකි.එච්.ඩබ්. පර්සිවල්