බොහෝ දෙනෙක් වර්ඩ් පදනමේ සාමාජිකයන් වන්නේ පර්සිවාල් පොත් කෙරෙහි ඇති ආදරය, ඔවුන්ගේ ජීවිත කෙරෙහි ඔවුන් තුළ ඇති ප්‍රබල බලපෑම සහ පුළුල් පා readers ක පිරිසකට ළඟා වීමට අපට සහාය දැක්වීමට ඇති ආශාව නිසා ය. වෙනත් සමහර සංවිධාන මෙන් නොව අපට ගුරු, ගුරුවරයා හෝ මුලසුන දරන අධිකාරියක් නොමැත. අපගේ අරමුණ හා කැපවීම පර්සිවාල්ගේ විශිෂ්ටතම කෘතිය වන ලෝක ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි. චින්තනය හා ඉරණම, මෙන්ම ඔහුගේ වෙනත් පොත්. ඉල්ලීමක් කළහොත් යම් මග පෙන්වීමක් ලබා දීමට අපට අවස්ථාව තිබේ, නමුත් අපි ස්වයං පාලනයේ ප්‍ර wisdom ාවේ යෝජකයෝ වෙමු. තමන්ගේ අභ්‍යන්තර අධිකාරිය විශ්වාස කිරීමට හා ඒවාට සම්බන්ධ වීමට ඉගෙන ගන්න. මෙම ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා පර්සිවල් පොත් වලට මග පෙන්වීමක් ලෙස සේවය කළ හැකිය.සාමාජිකත්ව විකල්පයන්


ඔබ තෝරා ගන්නා ලද කුමන මට්ටමේ කුමක් වුවත්, වර්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන්හි සියලුම සාමාජිකයන් අපගේ ත්රෛමාසික සඟරාව ලැබෙනු ඇත, වචනය (සාම්පල සඟරාව) සහ පර්සිවිඩ් පොත් මත 40% වට්ටමක්.පාඩම් සම්පත්
වර්ඩ් පදනම පර්සිවාල්ගේ පොත් අධ්‍යයනය කිරීමට සහාය වේ. අපගේ කාර්තුමය සඟරාව වන වර්ඩ් හරහා විවිධ පා .මාලා පිළිබඳව අපගේ පා ​​readers කයන්ට දැනුම් දීමට අපි අවකාශයක් නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු. යමෙක් වර්ඩ් පදනමේ සාමාජිකයෙකු වූ විට, මෙම තොරතුරු අපගේ සඟරාව හරහා ලබා ගත හැකිය:

• අන් අය සමඟ අධ්යනය කිරීමට කැමති සාමාජිකයින් ලැයිස්තුවක්.

අය සඳහා වූ පදනමේ ආධාරය ඔවුන්ගේ ප්රජාවන් තුළ අධ්යයන කණ්ඩායම්වලට සහභාගි වීම හෝ සංවිධානය කිරීම අවශ්ය වේ.

පෘථිවියෙහි එක ජීවිතයක් යනු එක් පෙළක් පොතක් ලෙස, පෙළපාලියක එක් පියවරක් හෝ ජීවිතයේ එක් දිනයක් ලෙස මාලාවක කොටසක් වේ. අහඹු සිදුවීම සහ පොළොවේ එක් ජීවියෙකුගේ සංකල්ප මනුෂ්ය වර්ගයාගේ ප්රධාන වරදකි.එච්.ඩබ්. පර්සිවල්