වර්ඩ් පදනම සඳහා සහයෝගය දෙන්න
වසර 70කට අධික කාලයක් පුරා, The Word Foundation විසින් Harold W. Percival ගේ කෘති සත්‍යය සොයන සැමට ලබා දීමට කැපවී සිටී. ඔබගේ අතිශයින් අගය කරන ලද පරිත්‍යාගය අපගේ ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට සහ පොත් මුද්‍රණයේ තබා ගැනීම, විද්‍යුත් සහ ශ්‍රව්‍ය ප්‍රකාශනය, ප්‍රචාරණය සහ බන්ධනාගාර රැඳවියන්, පුස්තකාල සහ ඒවා දැරිය නොහැකි පුද්ගලයින්ට නොමිලේ පොත් සැපයීම වැනි අපගේ කාර්යයේ බොහෝ වැදගත් ක්ෂේත්‍රවලට සහාය වනු ඇත. .

වෙනත් මාර්ගවලින් අපට උපකාර කරන්න


  • සමඟ පුනරාවර්තන පරිත්‍යාගයක් කරන්න පරිත්යාගයක් කරන්න ඉහත බොත්තම.
  • ඔබේ එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ආදායම් බදු අඩු කළ හැකි ඔබේ IRA වෙතින් සෘජුවම සුදුසුකම් ලත් පුණ්‍ය දායකත්වයක් (QCD) කරන්න.
  • ඔබේ අවසන් කැමැත්ත සහ ගිවිසුමේ හෝ ඔබේ ජීවමාන භාරයේ ප්‍රතිලාභියෙකු ලෙස Word Foundation නම් කරන්න.
  • සංයුක්ත තැටියක්, IRA එකක්, බැංකු ගිණුමක්, වාරිකයක්, ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුවක් හෝ තැරැව්කාර ගිණුමක් මත The Word Foundation “නම් කරන ලද ප්‍රතිලාභියා” බවට පත් කරන්න.

Word Foundation යනු ලාභ නොලබන සංස්ථාවකි, අභ්‍යන්තර ආදායම් සංග්‍රහයේ 501(c)(3)-Federal Tax EIN: 13-1855275 යටතේ ෆෙඩරල් බද්දෙන් නිදහස් කර ඇත. අප අමතන්න ඉහත ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා.