වර්ඩ් පදනම

මිනිසුන් සතර දෙනාගෙන් ශ්‍රේෂ් greatest තම තැනැත්තා අධ්‍යාත්මික, පළමු ජාතිය වන අතර පරිපූර්ණ හත්වන ස්ථානයේ මිනිස් සංහතිය කුමක් වනු ඇත්ද? දෙවෙනි මිනිසා ජීවිත ධාවන මිනිසා වන අතර හයවැන්නා වනු ඇත. මානසික යනු තුන්වන හා පස්වන ජාතියේ ස්වරූපය සහ ආශාවයි. භෞතික යනු අපගේ සිව්වන තරඟය වන ලිංගිකත්වයේ කුඩා මිනිසා ය.

මේ සියලු මිනිසුන්ගේ රාශි චක්‍රය ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතා සහ ලිපි හුවමාරුව පහත් මිනිසා තුළ ඇත.

රාශි චක්‍රය.

එම

වචනය

Vol. 4 මාර්තු, 1907. අංක 6

ප්‍රකාශන හිමිකම, 1907, HW PERCIVAL විසිනි.

රාශි චක්‍රය.

XII.

අපගේ අවසාන ලිපියේ මෙම කලලරූපය මානව වර්ගයාගේ, පෘථිවියේ සහ මෙම අපගේ සිව්වන වටයට පෙර පැවති පරිණාමීය වටවල ඉතිහාසය නිරූපණය කරන බව පෙන්නුම් කරන ලදී. වර්තමාන ලිපියෙන් මිනිසාගේ ශරීරය විසින් රාශි චක්‍රය තුළ අල්ලාගෙන සිටින ස්ථානය, ඔහුගේ අදාළ සංඝටක මූලධර්මවල ස්ථාන, ජීවිතය තුළ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව සහ අන්තර් ක්‍රියා, ඔවුන්ගේ වෙන්වීම සහ මරණයෙන් පසු ස්ථානය සහ මමත්වය වෙනත් භෞතිකයකට පුනරුත්පත්තිය පිළිබඳව කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරනු ඇත. ශරීරය - සියල්ල රාශි චක්‍රයේ සලකුණු අනුව.

රාශි චක්‍රය යනු අහසේ තරු පටිය පමණක් නොවේ; එය ඉතා විශාල හා ඉතා කුඩා දේවල් සඳහා යොදා ගත හැකිය. පවතින සෑම දෙයකටම එහි රාශි චක්‍රය ඇත. මක්නිසාද යත් රාශි චක්‍රය නීතියට අනුව සෑම දෙයක්ම පවතින, ටික වේලාවක් රැඳී, පසුව පැවැත්මෙන් බැහැර වන අතර රාශි චක්‍රයට අනුව නැවත පෙනී සිටීම පමණි. පරමාණුවට එහි රාශි චක්‍රයද, අණුව එහි රාශි චක්‍රයද, සෛලයට රාශි චක්‍රයේ ලකුණු දොළහක් ඇත; සෑම ගලක්ම, සෑම ශාකයක්ම, සෑම සතෙකුටම එහි රාශි චක්‍රය ඇත; භෞතික ශරීරයේ සෑම ඉන්ද්‍රියකටම තමන්ගේම රාශි චක්‍රයක් ඇත. සෑම අවයවයක්ම, සෑම රාශියකටම තමන්ගේම රාශි චක්‍රයක් ඇති අතර ඒවා පාලනය වන්නේ සමස්ත භෞතික ශරීරයේ විශාල රාශි චක්‍රයෙනි. එසේ වුවද මිනිසාගේ භෞතික ශරීරය මානසික මිනිසාගේ විශාල රාශි චක්‍රය තුළ ජීවත් වන අතර එමඟින් මානසික මිනිසාගේ විශාල රාශි චක්‍රය තුළ ජීවත් වන අතර මේ සියල්ල ජීවත් වන්නේ අධ්‍යාත්මික මිනිසාගේ රාශි චක්‍රය තුළ ය. මේ අනුව මිනිසා ඔහු තුළත් ඉන් පිටතත්, ඔහු යනු කුමක්ද යන්න, පරමාණුව හා ඔහුගෙන් ඔබ්බට ගිය ලෝකයන් හා පද්ධති වලට සම්බන්ධ වන විවිධ මූලධර්ම මගින් සම්බන්ධ වේ. මේ සියල්ල මේ සමඟ දැක්වේ රූපය 30.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎
රූපය 30.

රූපය 30 ප්‍රතිලෝම සෘජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක් සහ කුඩා රාශි චක්‍ර හතරක් ආවරණය කරන විශාල රාශි චක්‍රයකි. තිරස් රේඛාව රවුම පිළිකා (♋︎) සිට මකර (♑︎) දක්වා බෙදයි. ත්රිකෝණයේ දෙපැත්ත පිළිකා (♋︎) සිට ලිබ්රා (♎︎) දක්වා සහ මකර (♑︎) සිට ලිබ්රා (♎︎) දක්වා වේ. රාශි චක්‍රය හතර තිරස් රේඛාවට පහළින් ඇති බවත්, එක් එක් රාශි චක්‍රය අනෙකා තුළ ඇති බවත් පෙනේ. සෑම රාශි චක්‍රයක්ම තිරස් රේඛාවකින් බෙදී ඇති අතර විශාල රාශි චක්‍රයේ ත්‍රිකෝණයේ දෙපැත්තට ගොස් සෑම කුඩා රාශි චක්‍රයකම නිවැරදි කෝණික ත්‍රිකෝණයේ දෙපැත්ත සෑදේ. ත්රිකෝණයේ මෙම පැතිවල පිළිකා (♋︎) සිට ලිබ්රා (♎︎) සහ ලිබ්රා (♎︎) සිට මකර (♑︎) දක්වා රාශි චක්රයෙහි අනුරූප ස්ථානයේ එකම ලකුණක් ඇති අතර, සෑම තිරස් රේඛාවක්ම අදාළ කවය අඩක් දක්වා විහිදේ. එහි පිළිකාව (♋︎) සිට මකර (♑︎) දක්වා. මහා රාශි චක්‍රයෙහි ඒරීස් (♈︎) සිට ලිබ්‍රා (♎︎) දක්වා විහිදෙන සිරස් රේඛාවට අඩු රාශි චක්‍ර හතරෙන් එක් එක් ස්ථානයේ ඒරිස් (♈︎) ඇත; කුඩාම රාශි චක්‍රයේ උච්චතම ස්ථානය වන්නේ ඉන් ඔබ්බට රාශි චක්‍රයේ කේන්ද්‍රය වන අතර, එසේ නම් මහා රාශි චක්‍රයේ තිරස් රේඛාවට පහළින් සිව්වන හා විශාලතම රාශි චක්‍රය එහි උච්චතම අවස්ථාවේ දී ඒරීස් (♈︎) ඇති අතර එය ශ්‍රේෂ් of කේන්ද්‍රය වේ. රාශි චක්‍රය.

අපි පළමු හා කුඩාම රාශි චක්‍රය භෞතික ලෙස හඳුන්වමු. වහාම එය වටා ඇති මානසික රාශි චක්‍රය; තුන්වන හා ඊළඟ විශාලතම මානසික රාශි චක්‍රය වන අතර ඉන් ඔබ්බට ගිය අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රය. මේ සියල්ල ඇතුළත් රාශි චක්‍රය අපි නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රය ලෙස හඳුන්වමු.

නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ - ♐︎) රේඛාව මඟින් අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රය පිළිකා (♋︎) සිට මකර (♑︎) දක්වාත්, කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) රේඛාවත් බෙදයි. නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රය මානසික රාශි චක්‍රයේ තිරස් විෂ්කම්භය එහි පිළිකා (♋︎) සිට මකර (♑︎) දක්වා සාදයි. තිරස් විෂ්කම්භයන් වන පිළිකා-මකර (♋︎ - ♑︎) නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ සං signs ා සම්බන්ධ කරන රේඛාවකින් සෑදී නැති නමුත් ඒවා සෑදී ඇත්තේ අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රයේ සං signs ා සම්බන්ධ කරන රේඛාවල කොටස් මගිනි. , නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයට පසු රටා, එහි රේඛාව සඳහා, ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ - ♐︎), මානසික රාශි චක්‍රයේ තිරස් රේඛාව, පිළිකා-මකර (♋︎ - ♑︎) සාදයි; එහි රේඛාව වන කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎), භෞතික රාශි චක්‍රයේ විෂ්කම්භය, පිළිකා-මකර (♋︎ - ♑︎) සාදයි, නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ අනුරූප සං between ා අතර තිරස් රේඛා, පිළිකා-මකර (♋︎ -), අධ්‍යාත්මික හා මානසික රාශි චක්‍ර සඳහා.

මේ සියල්ල මතක තබා ගැනීම අවශ්‍ය වන අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, එක් එක් රාශි චක්‍රය නිරීක්ෂණය කිරීම, අනෙක් සියල්ලට අදාළ සං signs ා සහිතව, සෑම විස්තරයක්ම පුනරුත්පත්තිය යන විෂය කෙරෙහි වැදගත් බලපෑමක් ඇති කරයි.

ඉහත සඳහන් කළ කරුණු වලට අමතරව, එක් එක් රාශි චක්‍රය තුළ මිනිසෙකුගේ රූපය රැඳී ඇති බව පෙනේ; භෞතික රාශි චක්‍රයේ කුඩාම මිනිසාගේ හිස මානසික රාශි චක්‍රයේ මිනිසා මැදට පැමිණෙන බව; මානසික රාශි චක්‍රයේ මිනිසාගේ හිස මානසික රාශි චක්‍රයේ මිනිසාගේ මැදට පැමිණෙන බවත්, මානසික රාශි චක්‍රයේ මිනිසාගේ හිස අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රයේ මිනිසා මැදට පැමිණෙන බවත්. මේ අනුව භෞතික මිනිසා ආධ්‍යාත්මික මිනිසාගේ පාද ඇති තැනට පැමිණේ. මානසික මිනිසාගේ හිස අධ්‍යාත්මික මිනිසාගේ දණහිස ඇති තැනට මෙන්ම මානසික මිනිසාගේ මැදටද ළඟා වේ. මේ මිනිසුන් නිරූපණය කරන්නේ මේ ලෝකයේ ජීවත් වූ, ජීවත්වන, ජීවත් වන පිරිමින්ගේ ශ්‍රේණි හෝ පංති හතරක පැවැත්මයි. මිනිසුන් හතර දෙනාගෙන් විශාලතම තැනැත්තා සංකේතවත් කරන්නේ පළමු තරඟය (♋︎), අපගේ පරිණාමයට පෙලඹීමක් ලබා දුන් අධ්‍යාත්මික මිනිසා සහ පරිපූර්ණ හත්වන තරඟය (♑︎) තුළ මනුෂ්‍ය වර්ගයා කුමක් වනු ඇත්ද යන්නයි. දෙවන හෝ ජීවන තරඟයේ (♌︎) මිනිසා හයවන තරඟය (♐︎) මිනිසා කරන හා වාසය කරන පරිණාමයේ ස්ථානය ද දක්වයි. මානසික රාශි චක්‍රය යනු තුන්වන තරඟයේ (♍︎) මිනිසා වන අතර, ඔහු ආරම්භයේ දී තාරකා විද්‍යා was යෙකු වූ නමුත් පසුකාලීනව භෞතික බවට පත් වූ අතර පරිණාමයේ චක්‍රයට අනුව පස්වන හෝ ආර්ය ජාතියේ (♏︎) ක්‍රියා කරයි. . භෞතික රාශි චක්‍රය කුඩාම වන අතර එය ලිංගිකත්වයේ සිව්වන තරඟය (either) වේ. මානව වර්ගයාට දැන් සිව්වන වර්ගයේ ශරීර ඇත, නමුත් සමස්තයක් ලෙස මානව වර්ගයා පස්වන තරඟයේ (♏︎), ආශාව, සහ රාශි චක්‍රයේ ඉහළ චාපය මත හයවන තරඟයේ (♐︎) ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.

රූපය 30 සමානුපාතිකයේ ජ්‍යාමිතික නියමය අඩංගු වේ. එය මිනිසාගේ මිනුමයි. මිනිසාගේ ඉතිහාසය හා ඉරණම සම්බන්ධව රාශි චක්‍ර ගණනය කිරීම් වලට ඇතුළු වන තවත් බොහෝ තොරතුරු ඇත, නමුත් මේවා අතහැර දමනු ලබන්නේ සමානුපාතික මහා නීතියට අනුව මිනිසෙකුගේ මිනුමේ වඩාත් සරල ස්වරූපය දැකිය හැකි බැවිනි. මෙම සමානුපාතික නීතිය මැවීම, සංරක්ෂණය සහ විනාශය හෝ විනෝදය යන මූලික නීතිවලින් එකකි. මෙම නීතිය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් යමෙකු රාශි චක්‍රයේ සලකුණු අනුව දේවල් සම්බන්ධය දැන ගනු ඇත. මිනිසාගේ මුළු ජීවිතයම ඔහුගේ රාශි චක්‍රයේ ජීවත්වීමයි. රාශි චක්‍රයේ සලකුණු අනුව ඔහුට විවේක කාලය තිබේ. ඔහුගේ ශරීරය රාශි චක්‍රයේ නියමයන්ට අනුව හැඩගස්වා ඇත. ඔහු රාශි චක්‍රයට අනුව උපත ලබයි. ඔහුගේ ශරීරය රාශි චක්‍රයට අනුව ගොඩනඟා, ශක්තිමත් කර වර්ධනය වේ. ඔහු නව යොවුන් වියට පා තබයි, ඔහු අධ්‍යාපනය ලබා ඇති අතර රාශි චක්‍රයට අනුව පරිණතභාවයට පත්වේ. ඔහු රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහුගේ පවුල හා රට සම්බන්ධය. රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහුගේ මනස වර්ධනය වේ; රාශි චක්‍රයට අනුව තම රාජකාරිය සහ ජීවිතයේ කැඳවීම ඉටු කරන අතර රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහු මිය යයි. රාශි චක්‍රය අනුව ඔහුගේ ශරීරය සෑදී ඇති මූලද්‍රව්‍ය විසුරුවා හරිනු ලැබේ. රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහුගේ ජීවිතය ඔහුගේ ආශාවන්ගෙන් වෙන් වී ඇති අතර රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහුගේ මානසික බලයන්, අභිලාෂයන් සහ අභිලාෂයන් ඔහුගේ ආශාවන් හා සම්බන්ධ වී හෝ වෙන් වී ඇත. රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහු තම විවේක කාලය ස්වර්ගය නොහොත් දේවාචාන් ලෙස භුක්ති විඳියි. ඔහුගේ විවේක කාලය අවසන් වන විට, රාශි චක්‍රයට අනුව ලෝකයේ හැඟීම් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඔහු සිය විවේක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්ව යයි. රාශි චක්‍රයට අනුව තමා වාසය කිරීමට නියමිත ශරීරය සූදානම් කිරීමට ඔහු දෙමාපියන් තෝරා ගනී. ඔහු රාශි චක්‍රයට අනුව දෙමාපියන් සම්බන්ධ කර ගනී. ඔහු කලලරූපය සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්නා අතර ඔහුගේ ආශාවන් සහ චින්තනයේ ප්‍රවණතා රාශි චක්‍රයට අනුව ඔහු වෙනුවෙන් සූදානම් වන කලලයට මාරු කරයි. පූර්ව ප්‍රසව සංවර්ධනයේ මුළු කාලය තුළම ඔහු රාශි චක්‍රයට අනුව කලලයට සම්බන්ධ වේ. උපතේදී ඔහු තමාගෙන් කොටසක් රාශි චක්‍රයට අනුව අලුත උපන් භෞතික ශරීරයට මාරු කරන අතර රාශි චක්‍රයට අනුව ශරීරයේ වර්ධන මට්ටම මත රඳා පවතී.

භෞතික මිනිසාගේ ජීවිතය, උපතේ සිට මරණය දක්වා, එහි වර්ධනයේ දී පරීක්ෂා කර ලිබ්රා (♎︎) සිට ඒරිස් (♈︎) දක්වා පහත වැටේ. ලිබ්රා (♎︎), ලිංගිකත්වය, ශරීරය උපත ලබයි. එය ගෝනුස්සන් (♏︎) හරහා තම ආශාවන් වර්ධනය කර ගනී. මිනිසාගේ අධ්‍යාපනය ආරම්භ වන්නේ සැජිටරි (♐︎), චින්තනය, සිතීමේ හැකියාව සමඟ ය. ඔහුගේ මානසික ශක්තිය හා බලය මකරා (♑︎), පුද්ගලත්වය තුළින් ලබා ගනී. මෙම ලකුණෙන් හුදු භෞතික ලෝකයෙන් ඔබ්බට ඔහු තම මානසික ශක්තිය විස්තාරණය නොකරන්නේ නම්, ඔහු පිරිහීමට පටන් ගන්නා අතර මින්මැදුර (♒︎), ආත්මය යන සං sign ාව පිළිබඳ අල්ප අත්දැකීම් ඇති අතර සං sign ා මීන (♓︎) හි නිදහස පිළිබඳ අත්දැකීම් නොමැත. දිව්‍ය කැමැත්ත. ඒරිස් (♈︎) යන ලකුණට ඇතුල් වීම මරණයෙන් සලකුණු වේ. ශාරීරික ජීවිතය තුළ ආත්මයේ ජීවිතය, අධ්‍යාත්මික කැමැත්ත හෝ උත්තරීතර වි ness ානය පිළිබඳ අත්දැකීම් නොමැති ඔහුට මරණයෙන් පසු සමාන අත්දැකීම් ලබා ගත නොහැක. ඔහු මරණය සහ පිළිසිඳ ගැනීම අතර අතරමැදි තත්වයන් හරහා ගමන් කරයි, ටෝරස් (♉︎), චලිතය, චලිතය, යන්තම් අවසන් වූ ජීවිතයේ සියලු මතකය නැති වී යන අතර, ඔහුගේ නව භෞතික ශරීරය හැඩගස්වා ගැනීමට දෙමව්පියන් සමඟ සම්බන්ධ වේ. පිළිකා (♋︎), හුස්ම, සහ ලියෝ (♌︎), ජීවය යන සං sign ාව තුළ ශරීරය සමඟ සම්බන්ධ වී හෝ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, කන්‍යා (♍︎) සං form ාවේ සම්ප්‍රේෂණ අවධීන් හරහා ගමන් කරයි. සොබාදහමේ රාජධානිවල ස්වරූපයන්, අවසානයේදී ඔහු නැවත භෞතික ලෝකයට උපත ලබන්නේ ලිබ්රා (♎︎), ලිංගිකත්වය යන සං sign ාවෙනි.

මරණය හා නැවත ඉපදීම අතර කාල පරිච්ඡේදය මානසික මිනිසා, මානසික මිනිසා සහ අධ්‍යාත්මික මිනිසා සමඟ වෙනස් වේ. මානසික මිනිසා සමඟ, එනම්, පරමාදර්ශයන් හුදෙක් භෞතිකයට වඩා මඳක් ඉහළ මට්ටමක පැවතීම - ඔහුගේ මරණය සලකුණු කර ඇත්තේ භෞතික රාශි චක්‍රයේ සීමාව වන භෞතික ත්‍රිකෝණයේ මකර ලග්නයෙනි. විවේකය, සාමාන්‍යයෙන් ස්වර්ගය ලෙස හැඳින්වේ, මානසික රාශි චක්‍රයේ ඉහළ භාගය දක්වා විහිදේ, අවසානයේ පිළිකා (♋︎), ඔහු සිය පුනරුත්පත්තිය ආරම්භ කරන්නේ කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) ලෝකය පාලනය කරන නීතියට අනුව ය. ආශාව. මානසික මිනිසා තම ජීවිත කාලය මනෝවිද්‍යාත්මක මිනිසාට වඩා විශාල දිගක් දක්වා දීර් extend කළ හැකි අතර, අධ්‍යාත්මික මිනිසාට විශාල කාල පරිච්ඡේදයක් තිබිය හැකිය, මන්ද ඔහුගේ සිතුවිල්ල හා අභිලාෂය තමාට හෝ විනෝදය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති හෙයිනි. මිනිස් සංහතිය වෙනුවෙන්. සෑම අවස්ථාවකම පුනරුත්පත්තිය සඳහා භෞතික ශරීරයක් සූදානම් කළ යුතු පවුල සමඟ ඊගෝ සම්බන්ධතා ඇති කරන කාලය පිළිකා (♋︎) සං sign ාවෙන් සලකුණු වේ. ශරීරයේ උපත ලිබ්රා (♎︎) ලකුණ මගින් සලකුණු කර ඇති අතර, එම ලකුණ ද ඊගෝව අවතාර වීමට පටන් ගනී. මකර (♑︎) යන ලකුණ ජීවිතයේ අවසානය හෝ ජීවිතය හා මරණය ජය ගන්නා ආරම්භය සලකුණු කරයි.

මේ සියල්ල සහ තවත් බොහෝ දේ ඇඟවුම් කර ඇති පරිදි තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනයකින් ඉගෙන ගත හැකිය රූපය 30, නමුත් සමස්ත තොරතුරු හා සම්බන්ධ බැවින් සියලු විස්තර අනුගමනය කිරීම සඳහා යම් සිතුවිල්ලක් සහ ස්වයං අධ්‍යයනයක් අවශ්‍ය වේ.

පෙන්වා ඇති පරිදි මිනිසුන්ගේ පන්ති හතර විමසා බලමු රූපය 30. සතර දෙනාගෙන් කුඩාම තැනැත්තා සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයාව නියෝජනය කරන අතර විශාලතම තැනැත්තා නියෝජනය කරන්නේ ලෝකයේ ඉතිරිව සිටින සහ ජීවත් වන ශ්‍රේෂ් greatest තම මනුෂ්‍යයාය. අනෙක් දෙකෙන් දැක්වෙන්නේ සංවර්ධනයේ අතරමැදි ශ්‍රේණි ය. හි භෞතික රාශි චක්‍රයේ ත්‍රිකෝණය රූපය 30 පිළිකා (♋︎) හිදී, පුනරුත්පත්තිය සඳහා වන ශරීරයක් සකස් කිරීමට සිටින දෙමාපියන් සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය පෙන්නුම් කරයි. සියළුම රාශි චක්‍රයන්හි ලිබ්රා (♎︎) හි ත්‍රිකෝණයේ ලක්ෂ්‍යය සංකේතවත් කරන්නේ ලෝකයට උපත සහ උපත ලැබූ ශරීරයට ඊගෝව අවතාර කිරීමයි. මකර (♑︎) හි ත්රිකෝණයේ ලක්ෂ්යය ශරීරයේ මරණය සංකේතවත් කරයි. මේ සියල්ල භෞතික ශරීරයේ පෙනුම තුළ ඊගෝව සම්බන්ධ වේ. මිනිසාගේ සිව්දෙනාගෙන් කවරෙකු වුවද, ඔහුගේ ජීවිතයේ තත්වය, ඔහුගේ බුද්ධිමය ශක්තිය හෝ භෞතික ශරීරය මත රඳා නොපවතින නමුත් මේ සියල්ල මිනිසාගේ වර්ධනයේ වැදගත් සාධක වේ. පුරුෂයින් සිව්දෙනා, ඔවුන්ගේ රාශි චක්‍රය තුළ, ඕනෑම කෙනෙකුට විශේෂ ජයග්‍රහණයක් සංකේතවත් කරයි. එක් එක් අවතාරයට පත්වීමට මේවා විභව හා හැකි ය, මන්ද යත්, ඔවුන්ගේ රාශි චක්‍රයේ සිටින මිනිසුන් සිව්දෙනා එක් එක් පුද්ගලයාගේ ශාරීරික, මානසික, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික මිනිසා නියෝජනය කරන බැවිනි. භෞතික ශරීරයේ රාශි චක්‍රය වන පහළම රාශි චක්‍රය තුළ සාමාන්‍යයෙන් දයානුකම්පිත මිනිසා සිටී. ඔහුගේ ජීවන කාලය ඔහුගේ භෞතික රාශි චක්‍රය තුළ ඇති ලිබ්රා () සිට මකර (() දක්වා විහිදේ. එම රේඛාව (♎︎ - ♑︎) නිරූපණය කරන්නේ ඔහුගේ මානසික ජයග්‍රහණයේ පූර්ණත්වයයි. ඔහුගේ ශාරීරික රාශි චක්‍රයේ මේ අවස්ථාවේදී ඔහු තීරණය කරන්නේ ඔහු තම මානසික ශක්තිය තම ත්‍රිකෝණයේ රේඛාව ඔස්සේ තම මානසික මිනිසා වන ඔහුට ඉහළින් සිටින මිනිසා වෙත දිගු කරන්නේද යන්නයි. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුගේ මානසික ක්‍රියාකාරිත්වයේ රේඛාව මානසික පරිහානියේ චක්‍රයෙන් කපා නොගන්නා අතර එමඟින් ඔහුගේ රාශි චක්‍රයේ මකර (♑︎) සිට ඒරිස් (♈︎) දක්වා ඔහුගේ භෞතික ජීවිතය සම්පූර්ණ වනු ඇත; නමුත් එය ඔහුගේම මානසික මිනිසාට සහ මානසික ලෝකයට විහිදේ. ඔහු මානසික රේඛාව ඔස්සේ තම මනස දිගු කර ගන්නේ නම් සහ ඔහුගේ මානසික රාශි චක්‍රයේ මකර රාශියේ (♑︎) රාශි චක්‍රය මගින් ඔහුගේ මානසික ක්‍රියාකාරකම් කපා හරින අතර ඔහු මිය යයි, මන්ද කන්‍යා-වෘශ්චික රේඛාව ( –♏︎) නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රය යනු ඔහුගේ මානසික මිනිසාගේ සීමාව වන අතර, ඔහු ජීවිතයේ ආශාවන් හා මනසෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් ඔහු විසින් තීරණය කරන ලද මානසික ලෝකයට හෝ ස්වර්ගයට ඇතුළු වේ, එය මරණය අතර ස්වභාවය සහ කාල පරිච්ඡේදය පාලනය කරන නීතියයි. සහ උපත.

එවිට ඔහුට මානසික ලෝකයේ පැවැත්මේ කාල පරිච්ඡේදයක් ඇති අතර එය ඔහුගේ මනෝ රාශි චක්‍රයෙහි මකර (♑︎) සිට මේෂ (♈︎) දක්වා ඉහළට නැඟිය හැකි අතර එය ඔහුගේ ස්වර්ගයේ පූර්ණත්වය සනිටුහන් කරමින් විනෝද වෙමින් ඔහු භුක්ති විඳිමින් චක්‍රයේ චාපයේ චාපය දිගේ ඔහුගේ මානසික රාශි චක්‍රය තුළ ඔහුගේ රාශි චක්‍රය තුළ ඒරීස් (♈︎) සිට පිළිකා (♋︎) දක්වා ආක්‍රමණය කිරීම, එම අවස්ථාවේදී ඔහු ඔහු වෙනුවෙන් වර්ධනය වන කලලයට සම්බන්ධ වන අතර නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ කන්‍යා (♍︎) සං sign ාව මගින් පෙන්නුම් කරයි. එය උපත් චක්‍රයේ නියමය වන අතර මානසික රාශි චක්‍රයේ ලියෝ (♌︎) ලකුණ හරහා ගමන් කරයි; එතැන් සිට ඔහුගේ ත්‍රිකෝණයේ රේඛාව ඔස්සේ කලලරූපය වර්ධනය වන්නේ අදාළ කුඩා රාශි චක්‍රයේ සං by ා මගින් පෙන්නුම් කරන ආකාරයටය. අවසානයේදී එය භෞතික ලෝකයට උපත ලබන තෙක් ඔහු තමාගෙන් කොටසක් තම භෞතික ශරීරයට ආශ්වාස කරයි. (බලන්න වචනය, වෙළුම. I., අංක 10, “හුස්ම,” සහ වෙළුම. IV., අංක 5, රාශි චක්‍රය, XI.)

ලෝකයේ සාමාන්‍ය මිනිසාගේ පරමාදර්ශයන් උසස් අධ්‍යාත්මික ක්ෂේත්‍රයන් දක්වා විහිදෙන්නේ නැත, නමුත් එය තවමත් ඔහුගේ ශාරීරික ශරීරයෙන් ඔබ්බට විහිදෙන පරමාදර්ශයන් සහ ඔහුගේ භෞතිකයට සම්බන්ධ හා සම්බන්ධ වූ තනිකරම භෞතික මිනිසාට වඩා උසස් ය. මෙම භෞතික ලෝකයේ ශරීරය, එවැනි භෞතික මිනිසෙකුට ශ්‍රේෂ් brain මොළයක් ඇතැයි පැවසුවද. භෞතික පැවැත්ම පිළිබඳව දැඩි ලෙස සැලකිලිමත් වන, සහ ඔහුගේ සිහිකල්පනාව ප්‍රසන්න කිරීම සඳහා මුළුමනින්ම කැපවී සිටින මිනිසෙකු මුළුමනින්ම කුඩාම රාශි චක්‍රයට පමණක් සීමා වනු ඇත, ඔහුගේ පහළම ස්ථානය ලිබ්‍රා (♎︎) වන අතර ඉහළම මට්ටම දක්වා විහිදෙන නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) තලය සහ ඔහුගේ මානසික රාශි චක්‍රයේ ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ - ♐︎) තලය, එය ඔහුගේ මානසික-මකර රාශියේ (♋︎ - ♑︎) තලය ද වේ. රාශි චක්‍රය, සහ ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රයේ ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ -) සහ කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) ගුවන් යානා අතර තබා ඇත. එවැනි මිනිසෙකු ලිබ්රා (♎︎) සං sign ාවෙන් උපත ලබන අතර, ඔහුගේ මානසික ක්‍රියාකාරකම් පෙන්වන්නේ ත්‍රිකෝණයේ රේඛාව (♎︎) සිට ඔහුගේ භෞතික මකර (♑︎) දක්වා වන අතර, මානසික ක්‍රියාකාරකම් මානසික මිනිසාට නොපවතිනු ඇත. ඔහුගේ මානසික හෝ අධ්‍යාත්මික මිනිසාට නොව, මානසික රාශි චක්‍රයේ චින්තනයේ (♐︎) සහ අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රයේ ඇති ආශාව (♏︎) කපා දමා භෞතික රාශි චක්‍රයට තබා ගනු ඇත. එබැවින් මානසික ක්‍රියාකාරිත්වයේ පූර්ණත්වය භෞතික රාශි චක්‍රයේ මකර (♑︎) හි උච්චතම අවස්ථාව කරා ළඟා වී ඒරීස් (♈︎) වෙත යොමු වනු ඇත, එය ඔහුගේ මානසික හා ශාරීරික ශක්තියේ කූටප්‍රාප්තිය වන අතර ශාරීරික මරණය ද සලකුණු කරයි. . මනස හා සිතුවිල්ල භෞතික නොවන දෙයකට යොමු නොකිරීම, ඔහුට මානසික ලෝකයේ සවි conscious ානික පැවැත්මක් නොතිබෙනු ඇත, නමුත් ඔහු නැවත ජීවනයට නැවත පැමිණීමේ චක්‍රය ආරම්භ කරනු ඇත, ඔහුගේ අවසාන සිතුවිල්ල භෞතික ශරීරය වන අතර සම්බන්ධ වේ නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) යානයේ පළමු අවස්ථාව; නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ නියමය නම්, ඔහු එකවරම ඔහු සමඟ භෞතික ශරීරය සූදානම් කරන සහ ඔහු ඉපදෙන පවුල සමඟ සම්බන්ධ වනු ඇත, නමුත් ඔහුට මරණය හා කලලරූපය සමඟ ඇති සම්බන්ධය අතර පරමාදර්ශී පැවැත්මක් නැත. ඔහු කලලරූපය උපත ලැබීමත් සමඟ නැවත ලෝකයට පැමිණෙනු ඇති අතර, ළදරු ජීවිතයේ මුල් අවදියේදී අවදි වන තුරුම ඔහු ඒ සියල්ල පසුබට නොවන්නේ නම්, කලලරූපය වර්ධනය හා මුල් ශාරීරික ජීවිතය තුළ බොහෝ වධ හිංසාවලට ලක්විය හැකිය.

පරමාදර්ශී මානසික හෝ අධ්‍යාත්මික මිනිසා සමඟ එසේ නොවේ. මානසික මිනිසාගේ රේඛාව භෞතිකයෙන් ඔබ්බට මානසිකව ද, මානසිකව ඔබ්බට ගොස් මානසික රාශි චක්‍රය දක්වා ද විහිදේ. මානසිකව ඔබ්බට ගෙන නොගියහොත් එය ඔහුගේ මරණය සලකුණු කරයි. මරණය සහ නැවත ජීවනයට පැමිණීම අතර කාල පරිච්ඡේදය ඔහුගේ මානසික රාශි චක්‍රයේ ඉහළ භාගය මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, පරමාදර්ශී මානසික මිනිසා චින්තනයේ බලය මකරා (() දක්වා විහිදුවන්නේ නම් එය ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික මනස වන අතර මෙය ඔහුගේ මරණයේ චක්‍රය සනිටුහන් කළහොත් ඔහු ඊට ඉහළින් ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රය තුළට නැඟෙනු ඇත. නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ ජීවන චින්තනය වන ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ - ♐︎) තලයට ඉහළින්. නමුත් ඔහු නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රය සහ ඔහුගේ පරමාදර්ශී මානසික හා අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රයට පමණක් සීමා නොවිය යුතු අතර, ඔහුගේ මානසික ශක්තියේ රේඛාව මකරා (♑︎) දක්වා විහිදිය යුතුය. නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රය නම්, ඔහුගේ භෞතික ශරීරයේ භෞතික රාශි චක්‍රය තුළ ජීවත්ව සිටියදී පවා ප්‍රකාශිත විශ්වයේ සියලු ලෝකයන් ඉක්මවා යා හැකි බැවින් ඔහුට කිසිදු මරණයක් සිදු නොවනු ඇත. ජීවිතයෙන් පසු ඔහුට නැත, මරණයක් නැත. ඔහු අදාළ රාශි චක්‍රය, සියලු ලෝකයන් හරහා ස්වයං වි conscious ානයේ නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රය තුළට සවි conscious ානික වනු ඇත.

ඒරිස්-ලිබ්රා (♈︎ - ♎︎) යන සිරස් රේඛාව සියලු රාශි චක්‍රය බෙදන බව සඳහන් කළ යුතුය. මෙම රේඛාව සියලු ගුවන් යානා හරහා ස්වයං වි conscious ානයේ සවි conscious ානික සමතුලිතතාවයයි. එය තුළ එක්වන පිළිකා-මකර (♋︎ - ♑︎) එකමුතු කරයි. එය ජීවිතය (♌︎) සහ සිතුවිලි (♐︎) මිශ්‍ර කරයි. එය කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) හා සම්බන්ධ වන අතර එය සමපාත වන අතර එය පුස්තකාලයට (♎︎) ස්පර්ශ කරයි. ලිංගික පුරුෂයාගේ භෞතික ශරීරය වන ලිබ්රා (♎︎) නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ භෞතික ලෝකයේ සිටගෙන නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ ස්වරූපය-ආශාව, කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) තලය දක්වා විහිදේ. මෙය ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික රාශි චක්‍රයේ ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ - ♐︎) සහ කන්‍යා-වෘශ්චික (♍︎ - ♏︎) අතරට ගෙන එනු ලබන අතර, ඔහුගේ හිස ඔහුගේ මානසික චින්තනයේ ජීවිත චින්තනය වන ලියෝ-සැජිටරි (♌︎ -) යානය ස්පර්ශ කරයි. රාශි චක්‍රය සහ පිළිකා-මකර (♋︎ - ♑︎) තලය, හුස්ම-පුද්ගලත්වය, ඔහුගේ මානසික රාශි චක්‍රය සහ ඔහුගේ සීමාව ඔහුගේ ශාරීරික රාශි චක්‍රයේ ඒරිස් (consciousness), වි ness ානය යන සං sign ාවේ ඇත.

මෙම භෞතික රාශි චක්‍රය තුළ මානසික, මානසික, අධ්‍යාත්මික හා නිරපේක්ෂ රාශි චක්‍රයේ සියලු මූලධර්ම, බලයන් සහ බලයන් ඇති අතර ඒවා භෞතික ශරීරය වන භෞතික රාශි චක්‍රයේ අනුරූප සං through ා මගින් අවදි වී ක්‍රියාකාරී භාවිතයට කැඳවනු ලැබේ. මෙය දක්වා ඇත රූපය 30.