වර්ඩ් පදනම පුස්තකාලය
මෙම අතථ්‍ය පුස්තකාලය හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවාල්ගේ සියලුම පොත් සහ වෙනත් කෘති නැරඹිය හැකිය. පර්සිවාල් මහතා විසින් 1904 සිට 1917 දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඔහුගේ මාසික සඟරාව වන ද වර්ඩ් සඳහා කතුවැකි ලියා ඇත. මෙම වචනයේ “මිතුරන් සමඟ මොහොත” යන ප්‍රශ්නෝත්තර අංගයක් අඩංගු විය. එහිදී පර්සිවල් මහතා සිය පා .කයන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීය. චින්තනය හා ඉරණම පිළිබඳ හැඳින්වීමෙහි පරිවර්තන සහ චින්තනය සහ ඉරණම සහ කතුවරයා පිළිබඳ වීඩියෝ ද මෙහි ඇතුළත් ය.

හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල් විසින් ලියූ පොත්


චින්තනය හා ඉරණම, මිනිසා සහ ස්ත්රිය හා ළමයා, ප්රජාතන්ත්රවාදය යනු ස්වයං පාලනයයි සහ පෙදරේරු හා එහි සංකේත අපගේ වෙතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයෙන් ද ලබා ගත හැකිය විද්‍යුත් පොත් පිටුව.චින්තනය සහ ඉරණම ඉදිරිපස කවරය
චින්තනය හා ඉරණම

මිනිසා, විශ්වය හා ඉන් ඔබ්බට ලියූ පොතක් ලෙස බොහෝදෙනෙකු විසින් හෘදය සාක්ෂිය කර ඇති අතර, මෙම පොත සෑම මිනිසෙකුගේම ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණ පැහැදිලි කරයි.


පිරිමි සහ ගැහැණු සහ දරුවාගේ ඉදිරිපස කවරය
මිනිසා සහ ස්ත්රිය හා ළමයා

මෙම පොත ඔහු හෝ ඇයගේ ආත්ම පරිපූර්ණ විමර්ශනය කිරීමට දරුවාගේ දියුණුව අනුගමනය කරයි. ස්වයං විවේචනය පෝෂණය කිරීමේදී දෙමව්පියන්ට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු ස්වයං පාලනයේ ඉදිරි ආවරණයයි
ප්රජාතන්ත්රවාදය යනු ස්වයං පාලනයයි

පර්සිවල් මහතා "සැබෑ" ප්රජාතන්ත්රවාදයේ මුල්ම සහ සම්පූර්ණයෙන්ම නව සංකල්පයක් සපයයි. මෙම පොතේ පෞද්ගලික සහ ජාතික කටයුතු සදාකාල සත්යයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇත.


පෙදරේරු සහ එහි සංකේත ඉදිරිපස කවරය
පෙදරේරු හා එහි සංකේත

පෙදරේරු හා එහි සංකේත පැරණි සංකේත, ආලේපන, මෙවලම්, ස්ථාන සහ ඉගැන්වීම් පිළිබඳ නව ආලෝකයක් විහිදුවයි. මේ අනුව, නිදන්ගත නිර්මාපනය කිරීමේ අරමුණු හෙළි වේ.


WORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD II කොටසේ මුල් කවරයේ මාසික කතුවැකි
WORD වෙතින් මාසික කතුවැකි
1904-1917 I කොටස සහ II කොටස

වෙළුම් තුනකින් යුත් කට්ටලයක I සහ II කොටස්වල Harold W. Percival ගේ කතුවැකි මුලින්ම ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී වචනය 1904 ඔක්තෝබර් සහ 1917 සැප්තැම්බර් අතර සඟරාව.


වර්ඩ් මුල් කවරයෙන් මිතුරන් සමඟ මොහොත
මිතුරන් සමඟ මොහොත
1906-1916 වචනයෙන්

වෙළුම් තුනකින් යුත් මෙම තුන්වන පොතේ ප්‍රශ්න පාඨකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී වචනය සහ පර්සිවල් මහතා පිළිතුරු දුන්නේය.


WORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරයWORD I කොටසින් මාසික කතුවැකි මුල් කවරය
WORD වෙතින් මාසික කතුවැකි
1904-1917 කුඩා ආකෘති මාතෘකා 18 කින්

හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවල්ගේ කතුවැකිය කුඩා ආකෘති පොත් 18 කින් යුත් මාලාවක ප්‍රථම වරට ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී වචනය 1904 ඔක්තෝබර් සහ 1917 සැප්තැම්බර් අතර සඟරාව.