පෙදරේරු හා එහි සංකේත


හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල් විසින්
කෙටි විස්තරයක්
පෙදරේරු හා එහි සංකේත පැරණි සංකේත, ආලේපන, මෙවලම්, ස්ථාන, ඉගැන්වීම් සහ මහා මැසිවිලි වල උත්කෘෂ්ඨ අරමුණු මත නව ආලෝකයක් ඉස්මතු කරයි. මෙම පුරාණ පිළිවෙල පුරාතන පිරමීඩයේ ගොඩනැඟිල්ලට බොහෝ කලකට පෙර එක් නමක් හෝ එකක් යටතේ පවතී. වර්තමානයේ සිටින ඕනෑම ආගමකට වඩා එය මහලුයි! කතුවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මැසනරි යනු මානව වර්ගයා සඳහා වන බවය. පෙදරේරු හා එහි සංකේත මිනිසාගේ උසස්ම කාර්යය සඳහා සූදානම් වීමට අපට තෝරා ගත හැකි ඕනෑම කෙනෙකුට, ස්වයං දැනුම, පුනර්ජනනාව සහ සංවේදි අමරණීයභාවය යන ආකාරය ආලෝකවත් කරයි.
මෙට්සර්වර්ඩ්


ගැලට එක් කරන්නපෙදරේරු හා එහි සංකේත කියවා බලන්න


PDFHTML
 පෙළ සහ
ශ්‍රව්‍යසඟරාව ඉලෙක්ට්රොනික පොත් ලෙස අවපතනය


නියෝග
"මැසනරිවලට වඩා මනුෂ්යයන්ට වඩා හොඳ උසස් ඉගැන්වීම් නොමැත."එච්.ඩබ්. පර්සිවල්