සාමාජිකත්වය
පර්සිවල් පොත්වලට ඇති ඇල්ම, පර්සිවල්ගේ කෘතිය ඔවුන්ගේ ජීවිත කෙරෙහි ඇති කළ බලවත් බලපෑම සහ පුළුල් පාඨක ප්‍රජාවක් වෙත ළඟා වීමට අපට සහයෝගය දැක්වීමේ ආශාව නිසා බොහෝ දෙනෙක් වර්ඩ් පදනමේ සාමාජිකයෝ වෙති. වෙනත් සමහර සංවිධාන මෙන් අපට ගුරුවරයෙකු, ගුරුවරයෙකු හෝ සභාපතිවරයෙකු නොමැත. අපගේ අරමුණ සහ කැපවීම නම් පර්සිවල්හි විශිෂ්ඨතම කෘතිය වන ලෝක ජනතාව දැනුවත් කිරීම ය. චින්තනය හා ඉරණම, මෙන්ම ඔහුගේ වෙනත් පොත්. ඉල්ලීමක් කළහොත් යම් මග පෙන්වීමක් ලබා දීමට අපට අවස්ථාව තිබේ, නමුත් අපි ස්වයං පාලනයේ ප්‍ර wisdom ාවේ යෝජකයෝ වෙමු. තමන්ගේ අභ්‍යන්තර අධිකාරිය විශ්වාස කිරීමට හා ඒවාට සම්බන්ධ වීමට ඉගෙන ගන්න. මෙම ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා පර්සිවල් පොත් වලට මග පෙන්වීමක් ලෙස සේවය කළ හැකිය.විකල්ප


ඔබ තෝරා ගන්නා ලද කුමන මට්ටමේ කුමක් වුවත්, වර්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන්හි සියලුම සාමාජිකයන් අපගේ ත්රෛමාසික සඟරාව ලැබෙනු ඇත, වචනය (සාම්පල සඟරාව) සාමාජිකයින්ට පර්සිවල් පොත් සඳහා 25% වට්ටමක් ද ලැබේ.පාඩම් සම්පත්
වර්ඩ් පදනම පර්සිවාල්ගේ පොත් අධ්‍යයනය කිරීමට සහාය වේ. අපගේ කාර්තුමය සඟරාව වන වර්ඩ් හරහා විවිධ පා .මාලා පිළිබඳව අපගේ පා ​​readers කයන්ට දැනුම් දීමට අපි අවකාශයක් නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු. යමෙක් වර්ඩ් පදනමේ සාමාජිකයෙකු වූ විට, මෙම තොරතුරු අපගේ සඟරාව හරහා ලබා ගත හැකිය:

• අන් අය සමඟ අධ්යනය කිරීමට කැමති සාමාජිකයින් ලැයිස්තුවක්.

අය සඳහා වූ පදනමේ ආධාරය ඔවුන්ගේ ප්රජාවන් තුළ අධ්යයන කණ්ඩායම්වලට සහභාගි වීම හෝ සංවිධානය කිරීම අවශ්ය වේ.

පෘථිවියෙහි එක ජීවිතයක් යනු එක් පෙළක් පොතක් ලෙස, පෙළපාලියක එක් පියවරක් හෝ ජීවිතයේ එක් දිනයක් ලෙස මාලාවක කොටසක් වේ. අහඹු සිදුවීම සහ පොළොවේ එක් ජීවියෙකුගේ සංකල්ප මනුෂ්ය වර්ගයාගේ ප්රධාන වරදකි.එච්.ඩබ්. පර්සිවල්