වර්ඩ් පදනම පුස්තකාලය
මෙම අතථ්‍ය පුස්තකාලය හැරල්ඩ් ඩබ්ලිව්. පර්සිවාල්ගේ සියලුම පොත් සහ වෙනත් කෘති නැරඹිය හැකිය. පර්සිවාල් මහතා විසින් 1904 සිට 1917 දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඔහුගේ මාසික සඟරාව වන ද වර්ඩ් සඳහා කතුවැකි ලියා ඇත. මෙම වචනයේ “මිතුරන් සමඟ මොහොත” යන ප්‍රශ්නෝත්තර අංගයක් අඩංගු විය. එහිදී පර්සිවල් මහතා සිය පා .කයන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීය. චින්තනය හා ඉරණම පිළිබඳ හැඳින්වීමෙහි පරිවර්තන සහ චින්තනය සහ ඉරණම සහ කතුවරයා පිළිබඳ වීඩියෝ ද මෙහි ඇතුළත් ය.

හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල් විසින් ලියූ පොත්


පර්සිවලල් ග්රන්ථය ප්රධාන පොත් ප්රකාශකයන් වෙතින් විද්යුත් පොත් ලෙස ලබාගත හැකිය.
චින්තනය හා ඉරණම

මිනිසා, විශ්වය හා ඉන් ඔබ්බට ලියූ පොතක් ලෙස බොහෝදෙනෙකු විසින් හෘදය සාක්ෂිය කර ඇති අතර, මෙම පොත සෑම මිනිසෙකුගේම ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණ පැහැදිලි කරයි.


මිනිසා සහ ස්ත්රිය හා ළමයා

මෙම පොත ඔහු හෝ ඇයගේ ආත්ම පරිපූර්ණ විමර්ශනය කිරීමට දරුවාගේ දියුණුව අනුගමනය කරයි. ස්වයං විවේචනය පෝෂණය කිරීමේදී දෙමව්පියන්ට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ප්රජාතන්ත්රවාදය යනු ස්වයං පාලනයයි

පර්සිවල් මහතා "සැබෑ" ප්රජාතන්ත්රවාදයේ මුල්ම සහ සම්පූර්ණයෙන්ම නව සංකල්පයක් සපයයි. මෙම පොතේ පෞද්ගලික සහ ජාතික කටයුතු සදාකාල සත්යයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇත.

පෙදරේරු හා එහි සංකේත

පෙදරේරු හා එහි සංකේත පැරණි සංකේත, ආලේපන, මෙවලම්, ස්ථාන සහ ඉගැන්වීම් පිළිබඳ නව ආලෝකයක් විහිදුවයි. මේ අනුව, නිදන්ගත නිර්මාපනය කිරීමේ අරමුණු හෙළි වේ.

වෙනත් කටයුතු


හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල් විසින් මෙම කතුවැකි මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද සම්පූර්ණ එකතුවයි වචනය 1904 සහ 1917 අතර සඟරාව.

කර්තෘවරුන් බලන්න ➔

සියලු ටැබ් බැලීම සඳහා දකුණට අනුචලනය කරන්න.