චින්තනය හා ඉරණම


හැරල්ඩ් ඩබ්. පර්සිවල් විසින්
කෙටි විස්තරයක්
ජීවිතයේ වැදගත්ම දෙය කුමක්ද?

ඔබගේ පිළිතුර වන්නේ ඔබ අප හා ලෝකය පිළිබඳව වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි. අපි මේ පොළොවේ ඉන්නේ ඇයිද, මරණයෙන් පසු අප ගැන කුමක් කිව හැකිද යන්න වටහා ගත යුත්තේ නම් එය තේරුම් ගත යුතුය. ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණ, ඔබේ ජීවිතය, චින්තනය හා ඉරණම මෙම පිළිතුරු සොයා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙයි තවත් බොහෝ දේ. . .
මෙට්සර්වර්ඩ්


ගැලට එක් කරන්න
චින්තනය සහ ඉරණම කියවන්නPDF
HTML


රූප

අර්ථ දැක්වීම්
විචාරවයස දොළහයි


ගැලට එක් කරන්න

"පොතේ ජීවිතයේ අරමුණ පැහැදිලි කරයි. එම අරමුණ හෝ මෙතනින් හෝ සන්තෝෂය සොයාගැනීම පමණක් නොවේ. එක් කෙනෙකුගේ ආත්මය "ගලවා ගැනීම" නොවේ. ජීවිතයේ සැබෑ පරමාර්ථය වන්නේ, සංවේදනය සහ හේතුව යන දෙකම තෘප්තිමත් වන අරමුණයි. එනම්, අප එක් එක් කෙනා සවිඤ්ඤානකව සිටින්ටත් වඩා උසස් උපාධිවල සිටින බවය. ස්වභාව ධර්මයට, ස්වභාවයෙන් හා ඉන් ඔබ්බට ද එයයි. "HW, පර්සිවල්